Maklerskie


Private Wealth Consulting Sp. z o.o. działa jako agent firmy inwestycyjnej (w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) Niezależny Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie.


Niezależny Dom Maklerski S.A. to grupa doświadczonych ekspertów działających na rynku finansowym od ponad 20 lat. Jako instytucja niezależna jesteśmy w stanie dynamicznie tworzyć zespoły ludzi najlepiej przygotowanych do analizy określonych projektów.

Niezależny Dom Maklerski S.A. świadczy usługi zarówno dla Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw, fundacji czy samorządów.

Zakres usług dla Klientów indywidualnych

Wealth Management

 1. Indywidualne Doradztwo Inwestycyjne
 2. Zarządzanie aktywami
 3. Międzypokoleniowy transfer majątku

Private Brokerage

 1. Krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne
 2. Obligacje skarbowe i korporacyjne
 3. Indywidualne Produkty Strukturyzowane
 4. Akcje spółek w ofertach publicznych i prywatnych
Zakres usług dla przedsiębiorstw, fundacji i samorządów

Bankowość inwestycyjna

 1. Emisje akcji i obligacji
 2. Doradztwo transakcyjne i finansowe
 3. Analiza i budowanie wartości firmy
 4. Doradztwo w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (M&A)

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

 1. Doradztwo Inwestycyjne
 2. Zarządzanie aktywami finansowymi

źródło: Niezależny Dom Maklerski S.A.

źródło: Private Wealth Consulting

Partner


 • NDM

Instrumenty maklerskie w poszczególnych etapach życia klienta


Proces - maklerskie

źródło: Private Wealth Consulting na podstawie "piramidy potrzeb" Abrahama Maslowa