Władze spółkiMarek Arent
Prezes Zarządu

Marek Arent

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, w których zdobywał wiedzę z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw, Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz Matematyki finansowej w zakresie inżynierii finansowej w zarządzaniu ryzykiem. Posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu rynków finansowych.

  • Karierę w finansach rozpoczynał w 2005 roku w Expander Advisor podejmując pracę jako Doradca Finansowy, kontynuując współpracę jako Specjalista do spraw Produktów Inwestycyjnych, a następnie Analityk Rynków Finansowych. Współtwórca innowacyjnych produktów inwestycyjnych, autor wielu analiz rynkowych, a także komentator wydarzeń finansowych.
  • W latach 2011-2013 pracował jako Ekspert w Wydziale Analiz i Zarządzania Inwestycjami w Departamencie Skarbu Banku BPS
  • W okresie 2013-2016 kontynuował swoją karierę w bankowości prywatnej, początkowo we Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Raiffeisen Polbank), a następnie w PKO Bank Polski. Jako Portfolio Manager współtworzył, rozwijał i świadczył usługę doradztwa inwestycyjnego
  • Od 2017 Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.

Adam Kamola
Członek Zarządu

Adam Kamola

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Finanse i Bankowość.

  • Karierę zawodową  rozpoczął w 2008 r. w Banku DnB Nord Polska S.A. na stanowisku Doradcy Finansowego. Następnie kontynuował współpracę z Bankiem w dziale analitycznym w  Departamencie Ryzyka kredytowego a następnie objął stanowisko specjalisty w Departamencie Controllingu finansowego.
  • Doświadczenie w Departamencie Controllingu Finansowego zdobywał również w Domu Inwestycyjnym Xelion, gdzie w latach 2010r. do 2015r. zatrudniony był w Departamencie Controllingu Finansowego, podejmując liczne projekty rozwojowe dotyczące zarówno procesów wewnętrznych domu maklerskiego jak i rozwoju systemów raportowych dla Klientów.
  • Od września 2015 r. Dyrektor Ds. Finansowych Private Wealth Consulting  Sp. z o.o.,  od maja 2016 r. pełnieni funkcję Członka Zarządu. Odpowiada za obszary finansów, operacji, IT, księgowości oraz compliance. Tworzy i nadzoruje procesy wewnętrzne spółki, odpowiada za nadzór nad wykonywaniem czynności agencyjnych wobec Niezależnego Domu Maklerskiego S.A., dbając o zgodność działalności Spółki ze standardami obowiązującymi domy maklerskie w zakresie oferowania funduszy zamkniętych oraz obligacji.