Unikalne i innowacyjne rozwiązania


  • Współpracujemy z ponad 20 polskimi oraz 2 zagranicznymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, które łącznie oferują blisko 350 produktów finansowych. Są to produkty o różnym stopniu ryzyka, zawierające wszystkie dostępne instrumenty finansowe ze wszystkich regionów świata. Produkty te nadają się idealnie na lokowanie i inwestowania zgromadzonego kapitału.
  • W celu zapewnienia naszym Klientom bezpieczeństwa emerytalnego i poduszki finansowej oferujemy naszym Klientom produkty ubezpieczeniowe i emerytalne.
  • Za naszym pośrednictwem Klient ma możliwość otworzenia rachunku w szwajcarskim banku, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji tego typu na świecie. Bank zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz możliwość wkroczenia w świat inwestycji globalnych, dając dostęp do prawie wszystkich instrumentów finansowych.
  • Jedną z możliwości, jakie firma Private Wealth Consulting udostępnia swoim Klientom, jest formowanie nowych struktur biznesowych w oparciu o podmioty polskie i zagraniczne, takie jak spółki, fundusze, fundacje, trusty i holdingi finansowe.