Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO Globalny Kapitał FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1050.12 zł 0.00 0.31 0.67 1.37 3.89 - -
AGIO Market Neutral FIZ
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-19 1016.05 zł 0.00 0.30 -0.42 -0.78 1.74 3.65 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2018-01-19 1139.28 zł 0.00 0.34 1.05 2.15 4.36 7.75 11.83
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 123.59 zł -0.05 0.25 0.71 1.39 3.39 4.81 8.34
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-01-19 1441.40 zł 0.00 5.44 -0.29 -1.72 8.66 39.68 28.77
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1041.24 zł 0.00 3.28 1.98 -3.21 2.45 14.10 10.62
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 249.46 € 0.00 4.31 3.33 -2.48 7.27 26.98 13.66
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 305.27 $ 0.00 8.65 7.65 3.53 22.75 42.56 18.46
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 1444.65 zł 0.00 0.42 0.89 1.79 4.25 6.22 10.02
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2018-01-19 346.12 € 0.00 1.42 2.24 2.57 9.16 10.31 13.04
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2018-01-19 423.54 $ 0.00 5.63 6.51 8.89 24.91 24.78 17.81
AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 202626.80 zł 0.00 0.14 1.32 2.98 5.16 10.77 -
AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 230.16 zł 0.00 0.09 1.12 1.40 3.55 9.21 15.01
Alfa FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1022.48 zł 0.00 0.75 1.08 1.70 3.18 - -
Allianz Discovery FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1143.57 zł 0.00 -0.09 0.05 0.63 2.07 -4.85 3.63
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 159.99 zł 0.13 4.88 2.99 2.64 12.61 33.33 8.66
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 131.85 zł 0.65 3.84 4.81 8.51 16.84 31.26 20.90
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 144.57 zł 0.83 4.25 4.24 -2.55 7.59 30.76 26.22
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 107.53 zł 0.24 2.97 1.60 0.92 2.46 7.86 -1.55
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-18 115.01 zł 0.07 1.05 1.54 2.72 5.81 14.57 -
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 109.50 zł -0.03 0.10 0.17 1.19 3.48 9.50 6.19
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 154.97 zł -0.02 0.16 0.56 1.18 2.72 4.81 5.34
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 142.39 zł -0.05 0.04 0.57 1.19 3.05 5.29 2.74
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 105.99 zł 0.13 4.91 2.99 2.58 12.19 33.99 17.40
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 133.97 zł 0.19 2.42 2.30 1.89 5.60 12.29 3.80
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-29 97.55 zł 0.05 1.75 3.69 -2.97 -1.91 - -
Allianz Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 1106.51 zł 0.00 2.14 2.94 3.55 4.58 - -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 1129.37 zł 0.00 1.76 2.90 - - - -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 1196.24 zł 0.00 0.08 0.33 1.24 2.77 5.25 4.65
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 121.22 zł 0.44 7.83 5.74 - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 112.04 zł 1.38 4.45 4.75 - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-18 107.09 zł 0.07 - 1.41 3.35 4.13 7.09 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 123.37 zł 0.69 2.08 5.71 7.98 10.07 23.37 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 117.02 zł 0.18 3.04 3.48 5.39 11.66 17.02 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 112.70 zł 0.47 1.37 1.58 4.01 13.68 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2018-01-18 121.08 zł -0.36 9.41 7.67 17.26 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 122.08 zł -0.57 2.17 7.95 8.83 24.31 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 106.80 zł 0.24 4.16 3.96 4.29 14.10 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 106.91 zł -0.13 0.31 0.07 2.33 6.98 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 100.37 zł -0.06 -0.55 -0.25 0.63 2.48 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 110.42 zł -0.14 0.35 -0.07 1.09 4.75 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 102.30 zł -0.10 -0.90 -0.53 0.45 3.89 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2018-01-18 100.61 zł 0.01 -0.23 -0.31 -0.14 -0.30 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 107.07 zł -0.07 -0.22 -0.03 1.12 4.82 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2018-01-18 102.26 zł 0.01 -0.30 - - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 103.69 zł -0.04 -0.14 -0.11 0.34 2.02 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 115.56 zł 0.46 1.46 3.83 5.95 8.31 15.56 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 103.88 zł 0.00 - - -0.96 -1.47 -1.78 -1.87
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-19 140.39 zł 0.00 0.06 0.21 1.31 6.34 9.40 10.74
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 154.71 zł 0.00 1.88 0.28 0.98 3.88 8.11 23.46
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 244.84 zł 0.00 1.42 0.32 1.29 4.28 8.63 21.41
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 243.35 zł 0.00 1.46 0.35 1.13 4.45 9.99 22.77
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 125.74 zł 0.02 -0.02 0.28 0.44 4.99 10.11 10.84
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 120.55 zł 0.24 1.52 1.03 2.08 7.23 12.99 13.55
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 146.47 zł 0.10 1.34 0.38 -0.48 2.36 10.22 11.53
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 191.64 zł -0.03 2.94 2.09 3.72 18.16 45.71 34.26
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 124.06 zł 0.13 1.07 -0.78 -0.70 7.50 16.09 12.69
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 109.71 zł 0.11 0.26 0.27 -0.36 0.13 1.60 2.64
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 110.32 zł 0.00 0.21 0.24 0.66 2.28 4.53 6.08
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 83.30 zł 0.51 -3.73 -2.24 -7.29 -18.12 -30.73 -17.96
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 122.33 zł 0.14 0.67 -0.89 -1.05 1.96 6.59 4.69
ALTUS FIZ Aktywny Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-19 128.56 zł 0.00 6.73 4.22 3.65 7.11 19.66 -
ALTUS FIZ GlobAl 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 123.71 zł 0.00 0.66 -1.17 1.76 8.98 12.35 15.46
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 235.17 zł 0.00 -0.15 0.01 1.95 3.72 8.63 15.54
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-12-29 125.41 zł 0.15 1.77 -3.59 -6.42 5.80 18.85 28.15
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-12-29 109.34 zł -0.44 0.17 -3.04 -1.85 15.00 21.42 13.04
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 107.70 zł -0.06 0.63 1.13 2.43 4.94 9.79 -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-12-29 107.01 zł 0.04 0.07 0.57 0.99 3.28 0.43 -1.37
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 107.29 zł -0.01 0.16 0.56 1.01 2.08 3.49 5.07
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-12-29 108.78 zł -0.17 -0.17 -0.71 -0.29 6.11 5.77 4.62
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-12-29 107.39 zł -0.23 0.11 -1.24 -0.39 8.46 8.28 5.82
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 128.21 zł 0.07 1.14 1.10 2.66 8.98 19.53 12.43
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 179.35 zł 0.01 0.05 0.39 0.84 1.93 2.33 3.04
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozytowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 103.66 zł 0.08 0.18 - - - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 131.53 zł 0.03 0.40 0.67 1.37 3.10 8.17 10.32
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 168.76 zł 0.43 4.43 -0.96 -7.02 -2.07 14.61 16.28
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2018-01-18 163.91 zł 0.77 6.44 5.19 0.58 5.16 23.73 21.95
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 178.67 zł 0.38 5.26 2.35 -0.38 4.53 19.20 14.01
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 231.08 zł -0.07 0.19 1.01 1.07 2.87 2.86 2.21
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 148.47 zł -0.07 0.33 1.00 1.21 4.01 6.99 7.84
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 177.69 zł 0.20 0.93 0.14 -0.24 1.49 6.16 6.73
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 111.59 zł 0.34 3.21 -0.47 -1.86 -3.04 3.68 -9.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 530.28 zł 0.38 5.38 2.93 3.39 13.90 40.83 23.53
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 285.69 zł 0.13 2.12 1.50 1.41 4.91 10.90 5.71
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 133.09 zł 0.23 3.22 1.74 1.46 6.65 19.61 10.73
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 101.06 zł 0.20 2.27 1.89 0.37 1.49 1.98 -
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 129.20 zł 0.11 4.92 3.73 4.36 18.45 38.63 11.92
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 142.04 zł 1.08 4.87 4.25 2.94 15.32 44.25 37.36
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 109.67 zł -0.02 3.81 -0.15 3.45 9.67 21.71 4.41
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 123.51 zł -0.02 0.09 0.65 1.19 2.43 4.04 5.53
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 117.00 zł 0.24 2.13 2.24 2.67 11.74 18.43 1.15
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 134.10 zł -0.11 -0.05 0.76 0.85 3.30 3.49 2.35
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 130.80 zł -0.02 0.04 0.24 0.69 1.69 4.75 4.67
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 185.92 zł 0.60 6.94 7.94 19.29 37.98 57.16 27.60
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 139.16 zł 0.35 5.51 5.48 6.11 21.00 45.09 22.56
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 126.24 zł 0.16 3.30 2.26 4.42 8.43 14.86 4.20
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 114.58 zł 0.05 4.63 1.63 2.28 12.45 34.75 18.59
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 136.98 zł -0.04 0.20 0.88 1.25 4.15 4.81 3.69
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 121.96 zł 0.00 2.07 1.35 1.55 6.37 14.74 8.09
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 1173.49 zł -0.06 0.26 0.72 1.43 4.11 6.50 9.62
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 1150.18 zł -0.07 0.23 0.67 1.16 4.69 6.02 8.45
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 124.59 zł -0.08 4.44 -3.08 -6.10 -7.37 21.87 12.21
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 118.82 zł -0.20 -0.17 - -0.27 2.14 3.14 -0.49
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2018-01-18 92.88 zł 0.00 - - 0.51 -7.67 -5.56 -2.75
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 93.07 zł 0.00 - - - -5.40 -13.87 -22.55
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 171.88 zł 0.37 2.69 -2.60 -7.01 -7.86 23.57 13.03
EPEF 2 FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 115.84 zł 0.00 0.58 1.72 3.47 7.00 14.50 -
EPEF FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 147.70 zł 0.00 0.81 2.43 4.92 10.00 21.01 33.11
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1132.46 zł 0.00 1.54 0.47 2.03 10.13 26.93 29.67
Eques Akumulacji Majątku FIZ
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-01-19 1056.24 zł 0.00 1.01 -0.42 1.10 5.62 - -
Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 220617.46 zł 0.00 0.74 2.09 4.05 8.62 17.97 28.98
Eques Debitum 2 FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 1435.43 zł 0.00 0.63 1.73 3.52 7.44 14.78 24.97
Eques Debitum FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 327083.79 zł 0.00 0.67 1.93 3.77 7.89 15.51 24.02
Eques Hipoteczny FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 1102.69 zł 0.00 0.75 1.92 4.84 10.01 - -
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-19 17.11 zł 0.00 3.01 1.24 1.36 13.69 36.99 32.84
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-19 12.57 zł 0.00 2.03 1.62 0.88 8.55 22.99 18.81
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 12.34 zł 0.00 -0.08 0.49 0.82 3.09 4.93 5.92
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 12.03 zł 0.00 -0.08 0.08 0.42 1.26 3.71 6.37
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ
akcji polskich pozostałe
2018-01-19 1245.00 zł 0.00 0.10 -2.90 -2.11 6.21 35.54 20.92
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 422.54 zł 0.20 3.46 5.27 6.32 20.28 41.54 14.71
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 120.14 zł 0.53 3.60 -0.26 1.58 13.84 27.92 15.40
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 283.02 zł -0.12 -0.01 0.56 0.74 3.10 2.30 -0.12
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 271.23 zł -0.03 0.12 0.66 1.11 2.28 3.35 4.92
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 104.77 zł 0.03 1.31 2.16 2.01 6.01 10.47 3.81
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 231.52 zł -0.04 2.70 2.85 4.20 8.66 9.66 -3.82
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 131.89 zł -0.04 6.53 6.55 9.40 22.38 45.61 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2018-01-18 117.23 zł 0.11 6.22 7.75 8.13 14.17 36.27 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 111.88 zł 0.00 0.41 -0.09 0.44 4.42 17.82 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2018-01-18 121.91 zł -0.77 10.25 11.83 18.59 10.28 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-01-18 126.89 zł -0.57 1.76 4.07 9.01 9.47 47.80 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2018-01-18 105.66 zł 0.28 1.71 3.38 0.41 13.75 32.99 -
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 296.38 zł 0.01 0.99 1.63 1.53 5.11 8.77 1.65
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 25.37 € -0.12 0.95 4.40 3.59 -1.01 21.56 22.21
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 16.59 zł -0.12 4.08 7.38 9.36 12.93 35.65 28.70
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 24.36 $ -0.12 4.55 7.88 10.08 13.99 36.55 28.75
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 21.24 € 0.28 0.33 4.27 3.11 2.26 20.20 19.86
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 18.06 € 0.67 5.31 7.89 11.83 21.78 43.68 33.19
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 19.25 $ 0.63 5.65 8.70 13.30 24.27 48.76 37.99
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2018-01-19 25.77 $ 0.66 7.46 10.22 13.42 29.50 47.76 16.34
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 27.59 € 0.84 4.83 7.77 10.80 25.30 52.43 37.06
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 26.58 $ 0.83 8.49 11.35 17.71 44.22 71.15 44.38
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 12.49 $ 0.32 4.17 5.22 8.33 19.18 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 11.62 $ 0.35 3.75 3.84 5.44 13.81 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 11.30 $ 0.36 3.96 4.44 6.81 - - -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 19.92 € 0.56 2.68 6.70 12.10 19.71 50.91 51.02
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 13.48 $ -0.15 -0.37 -0.66 - 3.06 6.98 10.40
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 18.71 € -0.05 -2.60 -2.40 -3.11 -7.51 10.25 20.94
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 17.67 $ -0.06 0.86 0.86 2.97 6.51 23.83 27.40
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 25.72 € 0.43 2.80 2.84 2.27 7.62 38.28 26.26
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 23.51 $ 0.43 6.43 6.28 8.64 23.93 55.39 33.20
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 39.25 € 0.87 3.97 6.51 8.64 22.89 55.75 42.68
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 29.54 $ 0.85 7.61 10.06 15.39 41.48 75.10 50.48
Fidelity Funds Asian Total Return Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 10.36 $ -0.18 -0.52 -1.12 -0.55 1.61 5.35 -
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-01-19 24.85 € 0.65 5.12 10.49 17.00 35.64 65.89 52.36
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 22.22 $ 0.68 8.81 14.18 24.34 56.26 86.25 60.55
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-01-19 19.31 € 0.99 9.03 11.30 15.63 28.73 63.92 52.65
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 12.08 $ -0.37 0.89 0.68 3.34 7.40 20.31 -
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 10.64 $ -0.37 0.21 -1.27 -0.61 -0.66 - -
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-01-19 20.56 € 0.59 6.86 10.12 16.36 29.72 59.38 39.96
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 12.38 € 0.27 -0.24 0.04 0.58 -3.40 -0.42 3.72
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 11.13 $ 0.27 3.27 3.37 6.86 11.19 11.73 9.17
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 19.22 € -0.72 4.23 7.49 8.16 14.20 51.34 18.57
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 14.17 zł -0.14 3.66 4.19 7.67 14.00 19.08 8.75
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 17.58 $ -0.68 7.92 11.13 14.98 31.59 69.86 24.95
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 25.76 € 0.51 4.00 8.69 12.05 27.40 51.62 35.37
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 18.07 zł 0.39 6.42 9.85 16.06 37.52 53.79 33.26
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 19.97 $ 0.50 7.60 12.32 19.01 46.52 69.96 42.44
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 12.39 $ -0.08 0.41 0.57 2.82 8.12 22.07 20.17
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 21.01 € -0.28 -3.36 -3.09 -3.98 -6.79 7.69 12.05
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 14.35 € -0.28 -0.21 -0.42 0.91 4.97 16.29 12.81
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 20.74 $ -0.29 0.05 0.14 2.07 7.35 20.86 17.98
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 9.96 zł -0.30 -0.39 -0.69 - - - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 11.80 € -0.34 -3.67 -3.91 -5.68 -10.13 -0.34 -0.42
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 9.67 $ -0.30 -0.43 -1.24 -0.73 1.53 8.04 -0.28
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 8.97 $ -0.20 3.71 4.01 5.55 17.94 32.93 6.35
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 12.42 $ -0.24 1.45 1.59 3.51 12.54 25.96 -
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 13.76 $ 0.36 6.92 9.38 18.01 42.24 72.50 39.07
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 21.25 $ 0.33 8.81 9.59 18.52 44.56 63.97 36.31
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 16.08 € 0.75 2.36 2.62 3.74 15.10 18.58 18.24
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-19 15.67 € 0.13 -0.25 0.13 0.97 1.95 4.68 3.50
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-01-19 10.78 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.29 -0.56 -0.89 -0.93
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-01-19 31.73 € 0.25 0.06 0.57 1.44 3.09 8.04 5.84
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-01-19 25.82 € 0.03 -0.04 -0.02 0.15 0.40 2.29 2.12
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 12.97 € 0.46 1.41 1.01 0.31 5.88 10.20 3.43
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 22.97 € 0.92 1.73 3.70 4.31 17.79 26.49 40.32
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.15 zł 1.00 1.84 3.75 5.67 21.46 36.65 53.81
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 20.46 € -0.10 0.59 0.05 2.35 5.85 18.06 16.85
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 11.97 zł -0.08 0.76 0.42 3.28 7.84 22.44 -
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-19 15.24 $ -0.07 0.86 0.53 3.25 7.93 22.02 21.43
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 11.05 € -0.09 0.27 -0.90 0.64 2.22 8.97 3.37
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 10.63 $ 0.00 0.57 -0.56 1.14 3.00 10.83 -
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 23.41 € 0.30 5.17 6.46 10.79 21.17 38.52 55.76
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.83 € -0.09 -0.18 -0.28 0.09 2.27 - -
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.64 € -0.11 6.97 6.84 6.78 17.84 33.13 36.22
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 23.18 € 1.36 2.57 6.14 9.34 19.67 28.92 35.16
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 13.50 € -0.07 -0.59 -0.59 -0.44 0.97 2.90 -
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 13.64 $ -0.07 0.96 1.72 2.40 7.15 10.36 4.84
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 12.72 € -0.08 -2.30 -1.85 -2.60 -4.72 2.00 4.43
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 11.99 € -0.08 -0.17 -0.08 0.93 3.81 8.12 5.64
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 19.82 € 0.71 4.15 6.16 8.96 25.44 29.80 29.88
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 19.84 $ 0.66 6.27 8.65 12.34 34.87 40.61 35.33
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 18.93 € 0.48 1.28 1.61 3.27 11.29 20.65 20.42
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.54 $ 0.52 3.60 4.09 6.69 19.97 28.40 23.52
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 10.97 zł 0.55 1.29 1.39 2.43 9.26 - -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 16.49 € 0.49 -0.18 - -1.02 1.23 8.13 8.06
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 15.29 $ 0.53 3.38 3.38 5.23 16.54 21.06 13.01
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 11.10 $ 0.54 1.37 1.65 3.06 10.56 - -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 13.24 € 0.30 2.72 7.38 9.51 13.36 - -
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 13.57 € 0.30 3.67 8.21 11.87 22.58 - -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 24.53 € 0.86 1.66 2.81 1.20 5.78 5.32 7.68
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 10.49 € 0.29 0.29 -0.76 -0.47 -0.29 10.78 1.75
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.45 € -0.09 0.26 0.26 1.24 3.81 13.03 8.02
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.59 $ -0.09 1.49 1.58 3.67 9.13 19.37 12.42
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 11.96 € 0.08 0.59 0.50 1.53 5.47 15.56 13.04
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 11.70 zł 0.09 1.21 1.39 3.27 10.07 22.64 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 12.53 $ 0.08 1.54 1.87 3.64 10.40 22.72 18.21
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 11.14 zł 0.09 1.00 0.54 1.27 5.39 - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 9.87 $ 0.10 1.16 0.83 1.62 6.07 12.22 2.60
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 9.86 € 0.09 0.59 -0.54 -0.57 1.14 5.55 -1.66
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-18 12.93 € -0.31 -0.31 -0.84 -0.31 0.23 2.46 -1.60
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 13.28 € -0.45 -3.35 -3.35 -2.71 -7.97 0.08 -0.45
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 12.36 € -0.32 -0.16 -0.24 1.56 3.34 8.61 4.22
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 19.37 € 0.57 1.36 5.21 6.66 9.25 27.02 20.31
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.36 € -0.09 - - 0.35 2.07 5.97 1.70
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.91 zł -0.08 0.08 0.51 1.28 4.11 10.48 7.88
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.19 $ -0.10 0.20 0.59 1.49 4.90 9.28 2.54
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-01-19 20.17 $ 0.35 3.81 11.19 17.75 36.93 87.28 86.76
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-01-19 16.48 $ 0.24 3.06 10.31 16.63 33.87 84.32 -
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 17.45 € -0.34 -2.68 -1.13 -2.84 -7.53 0.29 -0.11
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 15.04 $ 0.67 7.74 9.06 15.60 33.45 - -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.65 € 0.46 2.56 5.82 1.50 17.90 23.60 25.36
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 51.19 $ 0.67 4.36 9.43 11.40 40.13 54.33 27.88
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 28.94 € 1.30 5.93 13.27 19.78 27.49 45.72 53.20
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 19.94 € 1.68 5.84 14.93 21.81 32.84 47.59 65.07
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 18.60 € 0.16 6.84 1.69 2.25 12.32 62.02 56.70
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 16.85 $ 0.36 5.91 3.88 5.64 17.83 70.32 67.33
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2018-01-18 22.96 € -0.30 3.42 6.84 12.55 17.20 42.87 35.70
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 13.58 € 0.15 -1.38 -0.29 -1.16 -6.47 0.52 -1.67
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 10.46 € 0.10 1.65 2.25 3.87 5.56 - -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 10.77 $ 0.09 2.09 3.06 5.07 7.70 - -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 15.40 $ -0.13 -0.65 -0.96 -0.52 2.33 3.98 3.36
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 11.40 $ -0.09 -0.70 -1.21 -1.13 0.80 1.24 -0.44
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-01-18 10.96 $ 0.00 0.09 0.22 0.41 0.67 0.76 0.81
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 21.49 € -0.05 -2.32 -1.87 -3.55 -6.48 13.22 13.16
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-18 14.44 $ -0.07 1.12 1.40 3.07 7.60 27.90 19.34
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 11.27 $ -0.09 0.81 0.36 0.27 3.02 16.56 4.55
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 14.37 $ 0.56 5.35 9.86 14.78 28.65 51.14 45.30
FIZ Dywidend
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1000.43 zł 0.00 1.21 0.34 1.23 2.81 - -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych
nieruchomości uniwersalne
2018-01-19 96.93 zł 0.00 -3.67 -2.04 -1.18 0.78 -2.09 -
Fotovoltaica FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 1222.71 zł 0.00 1.06 1.06 7.89 11.11 23.10 -
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 32.75 $ 1.02 5.82 -0.49 3.44 16.09 24.10 0.12
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 28.43 $ 1.03 5.77 -0.70 3.04 15.24 22.23 -2.10
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-18 10.79 $ 0.47 2.27 -0.46 3.15 3.75 19.49 5.37
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-18 10.07 € 0.40 1.61 -1.47 1.31 0.70 13.79 0.10
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-18 10.51 $ 0.57 2.24 -0.57 2.94 3.34 18.36 3.85
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 14.05 € 0.43 1.96 3.84 3.61 5.32 8.91 -
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 13.02 € 0.46 1.88 3.66 3.25 4.49 7.25 -
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 13.81 € 0.22 0.58 1.17 0.88 2.30 4.07 -
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 12.63 € 0.16 0.48 0.96 0.40 1.28 2.18 -
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 14.21 € 0.49 2.82 5.49 5.73 7.00 12.07 -
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 13.00 € 0.54 2.77 5.35 5.35 6.21 10.45 -
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 19.28 € 0.00 0.52 0.31 2.01 5.13 14.83 12.49
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 6.26 € 0.00 0.16 -0.63 - 0.81 5.03 -2.03
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 17.36 € 0.00 0.46 0.12 1.64 4.52 13.46 10.43
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-01-18 10.28 € 0.00 0.10 -0.10 - 0.39 1.68 0.88
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-01-18 10.07 € 0.00 0.10 -0.10 -0.20 -0.10 0.60 -0.69
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.74 € 0.45 2.37 3.26 4.72 11.71 26.71 22.43
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 16.90 € 0.48 2.30 3.05 4.32 10.89 24.82 19.69
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 12.53 zł 0.48 2.37 3.47 5.21 12.68 28.51 24.43
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.34 € 0.64 3.34 5.15 4.71 10.59 29.02 22.72
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 13.50 $ 0.45 6.64 8.43 11.11 26.76 44.54 29.19
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 12.66 $ 0.64 3.77 5.94 5.94 13.14 32.98 25.84
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 15.21 € 0.60 3.26 4.97 4.25 9.74 27.07 19.95
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 13.01 $ 0.46 6.55 8.24 10.63 25.70 42.34 26.31
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 42.39 € -0.12 3.97 5.16 7.64 23.48 25.23 36.96
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 38.91 € -0.10 3.93 4.96 7.22 22.59 23.37 33.90
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 15.20 € 0.00 -0.07 -0.78 -0.46 0.53 5.41 3.90
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 13.74 € 0.00 -0.15 -0.94 -0.79 -0.15 3.93 1.70
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 10.42 zł 0.00 - -0.48 0.19 1.56 - -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 12.86 $ -0.08 0.39 0.31 1.58 4.98 15.96 13.30
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 12.30 € 0.08 -1.76 -1.68 -4.21 -7.38 -8.35 -5.31
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.15 € -0.10 0.89 0.59 0.10 3.26 -2.03 -5.41
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.74 $ -0.09 1.32 1.32 1.61 6.13 2.58 -0.56
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.71 € 0.09 -1.76 -1.84 -4.56 -8.01 -9.65 -7.28
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 9.69 € -0.10 0.94 0.41 -0.21 2.65 -3.20 -7.09
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.26 $ -0.10 1.38 1.28 1.28 5.45 1.18 -2.38
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 12.78 Fr 0.39 2.98 2.40 2.40 10.65 24.93 13.40
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 15.17 € 0.53 0.26 0.20 -2.13 -0.85 16.78 13.97
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 13.79 $ 0.44 3.45 3.37 3.92 13.69 30.83 20.02
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 14.52 € 0.55 0.21 - -2.48 -1.56 15.06 11.44
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 13.19 $ 0.46 3.45 3.21 3.53 12.93 28.93 17.45
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 12.27 € 0.33 0.33 1.24 -1.29 -1.37 16.97 10.04
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 9.77 € 0.21 3.17 3.61 3.28 10.15 26.23 11.53
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 14.98 $ 0.20 3.60 4.46 4.76 13.06 30.94 15.85
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 12.68 € 0.40 0.40 1.12 -1.63 -2.08 15.27 7.64
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 17.05 zł 0.24 3.15 3.71 3.71 11.29 28.78 14.12
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 11.86 $ 0.25 3.58 4.31 4.40 12.20 29.05 13.38
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 20.18 € -0.15 2.59 7.68 8.67 16.99 37.75 32.33
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 19.43 $ 0.10 6.58 11.73 15.11 34.65 54.57 40.09
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 19.08 € -0.10 2.53 7.49 8.29 16.13 35.70 29.44
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 17.08 $ 0.12 6.55 11.56 14.71 33.65 52.23 37.08
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 12.16 € 0.25 0.83 2.18 2.18 3.67 10.95 7.52
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 10.56 $ 0.28 1.25 3.02 3.63 6.34 15.16 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 11.88 € 0.25 0.76 2.06 1.89 3.12 9.80 5.88
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 15.61 € 0.32 -0.76 - 1.04 5.40 10.01 -2.80
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 12.36 $ 0.32 -0.32 0.82 2.57 8.23 14.55 1.56
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 14.76 € 0.34 -0.81 -0.14 0.75 4.68 8.29 -4.96
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 11.29 $ 0.36 -0.44 0.62 2.17 7.42 12.79 -0.70
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-18 35.86 $ -0.33 5.84 2.02 6.03 20.05 29.69 32.52
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-18 31.58 $ -0.35 5.76 1.84 5.62 19.12 27.75 29.53
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 5.00 € 0.20 5.71 -1.57 -6.19 -20.00 49.25 -0.60
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 4.07 € -1.21 8.24 0.74 -2.40 -11.71 55.34 -3.33
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 4.59 $ 0.22 9.29 1.55 -0.43 -8.38 67.52 4.79
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 4.72 € 0.43 5.83 -1.67 -6.53 -20.54 47.04 -2.68
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 4.32 $ -1.14 8.82 1.41 -1.37 -10.00 61.80 2.86
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 18.14 $ -0.11 0.83 0.44 1.51 5.53 30.50 11.02
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 18.71 $ -0.11 0.75 0.27 1.19 4.88 28.95 9.03
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 12.16 $ 0.08 2.01 1.59 2.96 5.46 20.63 -2.49
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-01-19 42.84 € 0.87 1.13 6.49 3.63 17.95 40.51 22.50
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 43.29 $ 0.72 4.39 9.85 9.98 35.24 57.42 28.99
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-01-19 39.24 € 0.87 1.08 6.28 3.24 17.06 38.41 19.78
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2018-01-19 20.84 zł 0.72 3.94 9.17 8.88 32.65 53.80 26.61
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 39.50 $ 0.71 4.33 9.63 9.57 34.22 55.08 26.12
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 7.87 € 1.16 4.10 10.07 14.56 14.72 26.12 38.56
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-01-19 9.63 $ 0.84 7.36 13.43 21.44 31.38 41.20 45.69
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 6.87 € 1.03 3.93 9.74 14.12 13.74 24.23 35.24
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-01-19 12.86 $ 0.94 7.26 13.30 21.09 30.56 39.18 42.57
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 10.91 € 0.18 1.39 2.06 1.96 3.51 9.43 5.92
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 11.33 $ 0.18 1.80 2.72 3.28 6.09 13.98 10.43
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 10.65 € 0.19 1.33 1.82 1.53 2.90 8.01 3.70
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 10.62 zł 0.19 1.43 2.21 2.41 4.63 12.26 -
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 11.05 $ 0.18 1.75 2.50 2.89 5.34 12.18 7.91
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9.61 € 0.21 0.63 0.42 0.42 -3.80 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9.84 $ 0.20 1.03 1.13 1.76 -1.60 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9.52 € 0.11 0.53 0.21 0.11 -4.51 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9.75 $ 0.21 0.93 0.93 1.35 -2.30 - -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 5.39 € 0.37 2.67 1.32 0.56 2.47 17.69 -6.59
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 3.83 € 0.26 5.51 3.79 5.22 14.33 26.82 -5.90
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-18 6.63 $ 0.76 6.08 5.07 6.59 17.76 34.76 -1.19
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-18 3.65 € 0.83 5.49 3.99 4.89 14.06 28.52 -6.65
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 6.32 $ 0.16 6.04 4.46 6.58 17.04 30.31 -3.07
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 25.82 € 0.47 2.79 2.42 1.81 8.08 20.26 12.80
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 11.64 $ 0.52 3.28 3.28 3.19 10.96 24.63 16.05
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 21.19 € 0.47 2.71 2.22 1.44 7.29 18.51 10.31
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 11.75 $ 0.60 3.25 3.16 2.89 10.12 22.91 13.64
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 20.71 € 0.53 1.92 2.37 -0.58 0.58 25.44 16.35
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 20.92 $ 0.34 5.13 5.55 5.50 15.26 40.50 22.48
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 18.85 € 0.48 1.78 2.11 -0.95 -0.21 23.53 13.69
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 19.08 $ 0.37 5.12 5.41 5.12 14.46 38.46 19.77
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 6.19 € 0.16 8.41 11.93 10.73 -10.29 49.52 -1.43
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 7.55 $ -1.18 12.18 14.74 19.84 2.58 63.42 3.85
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 5.71 € 0.18 8.56 11.74 10.23 -10.92 47.55 -3.55
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 8.13 zł -1.09 11.37 13.87 18.51 0.87 59.10 -
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 12.58 € 0.08 -2.86 -3.16 -5.41 -10.01 0.32 -0.55
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 15.34 $ -0.07 0.20 -0.13 0.33 3.16 12.30 4.64
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-01-19 18.38 $ 0.49 6.06 9.60 16.40 42.59 80.20 77.24
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-01-19 15.54 $ 0.45 6.00 9.36 15.97 41.53 77.60 73.24
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 28.51 $ 0.49 5.99 9.74 9.82 15.38 38.47 22.41
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 24.80 $ 0.49 5.89 9.54 9.40 14.50 36.41 19.69
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 13.92 $ -0.14 -0.71 -1.21 -1.28 -0.85 -2.11 -2.18
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 13.16 € 0.69 2.65 6.65 6.39 13.64 32.93 33.88
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 10.83 € 0.46 5.35 9.06 11.31 26.82 43.06 36.06
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 16.06 $ 0.50 5.94 10.00 12.94 30.25 48.84 40.88
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 26.30 € 0.65 2.57 6.43 6.01 12.78 30.85 30.85
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 19.44 € 0.41 5.25 8.79 10.90 25.91 40.97 33.06
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 28.67 zł 0.46 5.33 9.09 11.73 27.88 45.53 39.04
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 32.19 $ 0.47 5.85 9.75 12.47 29.28 46.58 37.80
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 27.60 € 0.80 3.29 6.85 6.73 8.24 28.79 26.90
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 24.72 $ 0.65 6.60 10.21 13.24 24.10 44.31 33.62
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 23.06 $ 0.65 6.56 10.02 12.82 23.18 42.17 30.65
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 105.59 zł -0.05 0.16 1.33 1.84 4.72 - -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 127.97 zł 1.01 2.89 1.48 2.07 14.61 - -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 108.75 zł -0.03 1.04 2.89 4.91 5.27 - -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 93.78 zł 0.00 3.53 1.91 3.44 7.97 0.81 -8.54
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 467.41 zł 0.70 6.72 7.06 11.27 27.32 48.53 26.31
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 327.56 zł -0.05 0.13 0.89 1.50 4.42 6.40 6.87
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 248.67 zł 0.01 0.15 0.66 1.41 3.11 5.86 7.31
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 304.64 zł 0.95 5.36 3.20 3.64 18.04 44.24 36.79
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 56.78 zł 0.80 4.99 2.12 4.74 16.00 31.80 17.41
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 34.95 zł 0.34 3.16 3.49 6.01 13.14 29.30 29.06
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 596.67 zł 0.62 5.23 5.52 10.15 22.69 49.66 49.71
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 92.05 zł 0.60 4.78 4.12 8.65 12.48 33.58 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 133.81 zł 0.71 6.16 6.66 11.57 25.61 60.60 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 165.43 zł 1.30 7.30 -0.77 12.09 5.88 46.27 7.57
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-01-18 96.27 zł 0.03 0.24 0.92 1.74 3.29 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 86.68 zł 0.85 5.98 6.17 13.40 18.63 58.84 23.70
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2018-01-18 147.86 zł -0.24 4.66 1.77 3.49 0.03 14.75 -1.22
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 133.80 zł -0.03 0.04 0.72 1.31 2.73 3.52 4.35
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 243.72 zł 0.16 2.78 4.09 7.91 15.39 28.48 10.38
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 242.32 zł 0.19 1.98 2.41 8.95 20.40 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 124.19 zł 0.84 8.09 9.45 16.52 34.58 82.34 83.96
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 102.14 zł 0.00 -0.02 0.15 0.51 1.56 3.23 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 99.52 zł -0.03 0.20 0.41 0.33 1.69 2.41 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2018-01-18 142.39 zł 1.47 4.41 2.28 9.03 -9.45 51.54 29.75
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-18 74.09 zł -0.42 -4.88 -3.12 -2.73 -6.79 -0.35 -3.12
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2018-01-18 168.68 zł 1.21 1.98 0.29 -6.29 15.35 5.50 -25.59
Ipopema Global Bonds FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2018-01-19 114.41 zł 0.00 0.37 1.04 1.72 4.09 6.05 11.11
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 107.20 zł 0.00 0.88 -1.10 0.06 3.16 - -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 198.74 zł 1.08 5.20 2.92 1.49 13.22 52.74 46.37
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 184.54 zł 1.07 5.16 2.78 1.22 12.65 51.21 44.18
Ipopema MegaTrends FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 122.51 zł 0.00 0.16 0.07 5.36 20.19 20.83 21.35
Ipopema Multi-Asset FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-19 122.27 zł 0.00 0.77 -0.11 0.72 3.33 7.26 9.59
Ipopema Opportunity FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9781.86 zł 0.00 0.95 -2.35 -1.30 1.20 7.49 14.89
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 150.51 zł 0.07 4.02 1.83 0.66 10.48 37.33 21.08
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 133.17 zł 0.08 3.98 1.68 0.37 9.84 35.74 18.84
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 111.16 zł -0.08 0.25 1.56 1.66 5.47 6.70 -
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 110.46 zł -0.08 0.24 1.52 1.54 5.25 6.18 -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 140.65 zł 0.01 1.80 2.05 3.34 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 138.64 zł 0.01 1.75 1.92 3.08 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 144.14 zł 0.36 3.00 2.61 7.29 27.78 55.98 -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 142.87 zł 0.37 2.93 2.47 6.85 27.22 54.81 -
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 114.70 zł 0.01 0.24 1.10 1.67 3.09 5.09 6.59
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 113.04 zł 0.01 0.22 1.04 1.55 2.83 4.57 5.79
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 126.11 zł 0.02 0.29 0.44 -0.28 2.11 7.80 4.01
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 116.05 zł 0.01 0.22 0.27 -0.64 1.41 6.36 1.99
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 160.56 zł 0.83 4.42 1.98 -2.26 2.61 20.34 20.99
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 156.84 zł 0.83 4.37 1.82 -2.55 1.98 18.94 18.88
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 130.95 zł -0.08 0.18 1.11 1.53 4.36 5.66 8.01
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 128.96 zł -0.09 0.15 1.04 1.40 4.10 5.13 7.21
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 74.74 zł 0.63 -5.04 -3.37 -9.95 -26.52 -42.68 -28.83
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 69.61 zł 0.62 -5.11 -3.53 -10.25 -26.93 -43.37 -30.10
KBC Bonds Capital Fund C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 923.10 € -0.14 -2.52 -1.73 -2.37 -5.11 -3.79 -1.33
KBC Bonds Convertibles C1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-18 830.03 € 0.04 -0.78 -1.42 -1.99 -4.18 1.90 2.98
KBC Bonds Convertibles D1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-18 631.62 € 0.04 -0.78 -1.42 -2.87 -5.05 0.01 -0.04
KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 907.50 € -0.03 -0.55 0.12 1.33 2.89 7.68 5.55
KBC Bonds Corporates Euro D1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 429.97 € -0.03 -0.55 0.11 -0.01 1.53 5.21 1.94
KBC Bonds Corporates USD C1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 1141.07 $ -0.30 -0.74 -0.08 0.62 4.78 10.47 9.10
KBC Bonds Corporates USD D1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 520.74 $ -0.30 -0.75 -0.09 -3.18 0.82 3.45 -0.60
KBC Bonds Emerging Europe C1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-18 892.63 € 0.29 0.44 -0.98 -1.66 0.73 0.59 -6.43
KBC Bonds Emerging Europe D1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-18 399.71 € 0.29 0.43 -0.99 -5.19 -2.89 -6.86 -16.41
KBC Bonds Emerging Markets C1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-18 2464.98 $ -0.25 -0.31 -0.87 1.02 5.97 21.04 19.82
KBC Bonds Emerging Markets D1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-18 642.09 $ -0.25 -0.33 -0.89 -4.02 0.68 9.81 2.90
KBC Bonds Europe C1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 275.49 € -0.07 -1.33 0.00 0.34 -0.41 -1.11 -1.00
KBC Bonds Europe D1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 121.08 € -0.07 -1.32 0.01 -0.89 -1.62 -3.30 -4.34
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2018-01-18 1023.84 € 0.01 -0.82 0.21 -0.85 -1.42 -2.95 -6.19
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2018-01-18 473.26 € 0.01 -0.82 0.20 -1.89 -2.46 -4.79 -9.56
KBC Bonds High Interest C1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 2028.50 € 0.23 -0.94 -1.60 -3.15 -2.82 -0.37 -6.54
KBC Bonds High Interest D1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 344.66 € 0.23 -0.95 -1.60 -5.56 -5.25 -5.39 -13.69
KBC Bonds Income Fund D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 320.42 € -0.13 -2.47 -1.51 -3.44 -6.26 -5.92 -4.48
KBC Bonds Inflation Linked Bonds C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 1009.93 € -0.09 -1.41 0.73 2.25 1.53 4.59 5.24
KBC Bonds Inflation Linked Bonds D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 736.93 € -0.09 -1.43 0.72 2.24 1.51 4.58 5.14
KBC Global Partners Strategy 90 April (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-01-17 102.50 zł 0.15 3.42 3.70 5.57 9.59 10.99 -
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-01-17 100.41 zł 0.13 3.39 3.92 5.55 10.28 11.20 2.17
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 131.98 zł -0.04 -0.05 1.05 0.21 0.72 0.84 0.48
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 253.83 zł 0.04 0.10 1.39 2.43 4.04 7.06 9.01
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 96.02 zł 0.65 4.29 1.60 -0.97 6.94 28.64 25.81
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 104.50 zł 0.23 4.98 2.35 4.99 15.97 40.10 23.27
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 222.88 zł 0.15 2.49 1.36 2.53 8.07 18.55 9.90
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 139.69 zł 0.06 0.90 0.92 1.94 2.94 13.05 3.05
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Obligacyjny
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 100.25 zł -0.14 -3.33 -5.10 -5.57 -9.82 - -
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 136.44 zł 0.02 0.04 0.44 1.40 2.41 5.47 7.51
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 238.28 zł -0.03 0.27 1.08 1.55 4.31 4.86 6.00
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 190.08 zł 0.02 0.22 1.05 2.02 3.83 6.15 7.98
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 263.81 zł 0.05 1.44 1.33 1.89 6.55 14.26 10.27
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 240.24 zł 0.00 4.62 2.58 6.91 14.18 7.75 18.26
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 221.11 zł 0.00 4.95 -0.47 3.23 6.58 5.60 23.55
Mera FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 132.48 zł 0.00 0.57 1.70 3.44 6.98 14.68 25.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 18.06 zł -0.11 4.15 1.46 1.86 15.40 45.18 15.33
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 9.62 zł 0.73 3.33 -4.47 -12.62 -4.94 31.60 21.16
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 8.23 zł 0.24 2.24 -1.79 -3.74 3.91 21.21 9.44
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 21.27 zł -0.09 -0.19 0.95 1.33 3.25 3.65 3.50
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 16.88 zł 0.00 0.12 1.08 1.63 3.49 4.39 6.36
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 17.19 zł -0.06 1.00 1.00 1.36 7.37 15.37 6.24
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-16 11.94 zł 0.67 2.75 0.67 2.84 4.55 20.48 11.17
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-01-18 13.93 zł -0.14 3.42 6.50 8.74 13.71 28.74 30.92
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-18 4.08 $ -0.14 8.36 12.43 16.27 36.26 55.26 42.69
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 14.29 zł 0.14 6.32 7.44 12.17 30.62 42.05 30.98
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 4.19 $ 0.14 11.41 13.42 19.93 56.52 71.30 42.76
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 9.22 zł 0.55 4.77 2.56 -6.68 2.10 35.79 34.80
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 9.57 zł 0.00 4.13 2.13 6.10 11.02 41.99 20.53
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 6.87 zł 0.15 3.62 1.33 0.15 11.89 39.92 15.27
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 8.48 zł -0.24 2.05 4.56 6.53 10.99 29.27 25.07
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 2.49 $ -0.23 6.93 10.38 13.90 33.00 55.89 36.31
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 10.21 zł 0.69 6.69 5.69 11.95 24.21 46.70 26.52
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 2.99 $ 0.69 11.79 11.57 19.70 48.83 76.90 37.89
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 14.92 zł 0.00 0.07 0.95 1.57 3.32 4.63 6.57
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 16.47 zł -0.06 -0.12 0.86 1.10 3.20 3.78 3.20
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 13.08 zł -0.08 -0.30 -0.38 0.15 3.07 7.74 11.89
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 3.83 $ -0.07 4.46 5.16 7.09 23.51 29.93 21.95
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-01-18 8.45 zł 0.00 0.96 0.48 1.44 3.17 1.56 -6.42
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 17.41 zł 0.23 3.32 2.84 4.63 15.15 23.39 19.57
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 5.10 $ 0.23 8.27 8.56 11.87 37.98 48.80 30.32
Mezzanine FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 1255.45 zł 0.00 0.69 1.52 4.29 8.61 17.18 25.37
NDM Opportunity and Venture FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 98.09 zł 0.00 1.90 2.79 - - - -
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 366.73 zł 0.02 4.69 3.68 5.94 20.78 48.62 29.61
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 186.05 zł 0.08 3.90 0.93 1.08 19.26 30.07 7.04
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 265.51 zł -0.00 0.08 0.34 0.73 1.53 2.41 3.62
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 128.23 zł -0.01 0.15 1.06 1.75 3.73 6.71 7.19
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 301.02 zł -0.10 -0.01 0.60 0.69 4.66 6.85 5.04
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 280.26 zł -0.03 1.51 1.22 1.79 8.10 16.78 10.30
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 231.07 zł 0.49 3.72 3.20 0.84 10.46 40.87 40.39
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 345.74 zł 0.01 2.54 2.04 2.96 12.04 26.64 16.69
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 72.87 zł 0.25 8.70 2.26 8.78 19.54 70.50 8.12
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 115.93 zł 0.00 0.09 0.34 0.73 1.51 2.38 3.44
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 164.58 zł -0.19 -0.01 1.92 2.95 4.42 - -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 173.34 zł 0.16 1.49 2.01 4.01 10.92 24.86 14.01
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 179.19 zł -0.12 0.80 0.38 1.84 3.98 25.26 15.04
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 228.12 zł -0.05 0.05 2.60 4.45 3.30 26.95 19.14
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 223.66 zł -0.63 3.82 10.64 17.82 25.55 31.13 32.94
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 139.69 zł -0.34 4.15 4.31 10.22 25.00 46.59 20.18
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 99.48 zł 0.31 4.18 3.91 4.31 15.37 28.00 2.80
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 106.84 zł 0.36 1.28 -0.26 -3.31 -2.34 - -
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 121.24 zł 0.25 3.77 2.17 5.38 11.49 51.70 14.80
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2018-01-18 213.71 zł -0.17 2.92 6.43 11.62 14.44 45.30 28.09
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 121.65 zł -0.14 0.07 1.06 2.18 2.92 10.15 9.16
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 105.41 € -0.14 -0.05 0.61 1.24 0.89 5.68 3.36
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-19 1117.54 zł 0.00 0.70 2.52 3.63 6.43 - -
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 155.49 zł 0.40 5.51 5.20 7.60 22.34 45.97 31.19
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 116.94 zł 1.05 4.71 3.93 1.85 14.24 38.62 44.25
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 136.34 zł 0.15 3.78 3.88 7.60 19.44 21.53 15.65
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 161.99 zł 0.38 2.81 3.83 4.05 11.13 17.61 17.62
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 108.60 zł -0.02 -0.15 -0.17 -0.06 1.46 2.02 1.95
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 142.31 zł -0.01 0.15 0.78 1.50 3.30 4.83 5.67
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 158.00 zł 0.22 2.30 2.92 2.95 9.40 14.98 16.07
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 174.51 zł 0.22 4.23 4.31 7.71 14.79 29.73 32.72
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 57.97 zł 0.21 4.62 5.00 10.25 16.06 50.61 6.76
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-19 229.74 zł 0.46 5.62 5.87 8.35 41.49 68.26 8.63
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-19 110.98 zł 0.14 2.10 0.87 2.56 23.48 50.79 20.34
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 106.26 zł 0.14 0.32 -0.81 -0.39 - - -
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-19 139.46 zł 0.03 0.07 -0.46 -0.29 2.50 0.80 1.75
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 225.52 zł 0.01 0.03 -0.45 -1.63 0.22 -0.30 -1.33
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-19 189.08 zł 0.03 -0.04 -1.75 -4.22 -1.81 -6.07 -8.61
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-19 208.56 zł 0.40 1.83 0.13 -3.38 9.09 19.63 0.53
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-19 195.72 zł 0.70 3.62 0.77 -1.20 20.14 38.25 2.18
Novo Rentier FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-18 937.54 zł 0.00 0.73 -0.70 -0.81 -0.24 2.91 -5.59
Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 229589.61 zł 0.00 2.69 4.78 5.44 10.07 - -
Opoka FIZ subfundusz Alfa
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 113.27 zł 0.00 1.13 -2.29 -2.25 1.35 11.56 13.27
Opoka FIZ subfundusz Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 119.03 zł 0.00 2.20 1.03 0.93 1.87 8.02 16.52
Opoka FIZ subfundusz Ultra
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 124.07 zł 0.00 2.28 -1.59 -0.40 8.75 - -
Opoka One FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 157.61 zł 0.00 -2.67 -2.67 -2.60 2.46 14.77 19.67
OPTI Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1108.63 zł 0.00 1.22 2.05 3.92 4.86 10.18 -
OPTI FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 1322.50 zł 0.00 1.95 2.96 7.56 15.29 12.72 19.01
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 1124.54 zł 0.00 0.62 1.41 2.65 5.75 12.55 12.36
PZU FIO Ochrony Majątku
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 61.20 zł 0.00 0.03 0.16 0.41 0.84 1.02 1.63
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 109.28 zł -0.02 2.57 1.43 -1.17 9.38 37.77 13.30
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 55.08 zł 0.27 2.95 1.57 -4.77 -2.41 27.74 26.62
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 51.35 zł 0.37 3.15 3.11 6.07 8.61 37.08 14.98
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 79.79 zł -0.40 -0.08 -5.97 -7.47 -0.09 -5.73 -21.27
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 77.44 zł -0.01 0.08 0.58 1.20 2.81 4.34 5.81
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 161.48 zł -0.09 -0.14 0.21 -0.34 2.68 0.94 2.49
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-01-18 64.01 zł -0.02 0.05 0.53 1.06 2.27 3.39 4.87
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 131.39 zł 0.21 1.23 -0.69 -5.07 0.83 5.75 -0.05
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 83.07 zł 0.16 3.09 2.43 0.63 8.92 33.55 19.94
PZU FIZ Akcji Focus
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1266.48 zł 0.00 -1.06 -4.74 -5.67 -4.71 22.50 -
PZU FIZ Akord
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 113.74 zł 0.00 0.25 -0.52 0.92 3.25 12.21 -
PZU FIZ Forte
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1200.73 zł 0.00 0.25 -1.33 0.44 1.79 6.21 7.66
PZU FIZ Medyczny
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 1059.63 zł 0.00 -0.97 -7.24 -5.96 1.54 -18.73 -22.83
PZU FIZ Surowcowy
rynku surowców pozostałe
2018-01-19 900.49 zł 0.00 -0.87 -5.75 -5.60 -7.31 -8.49 -
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 204.26 zł 0.01 -0.45 1.44 2.48 4.18 22.24 18.69
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 121.53 zł 0.42 7.47 7.44 13.07 19.07 54.87 9.45
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 130.39 zł 0.32 4.83 1.21 -2.45 1.87 49.84 67.57
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 129.93 zł -0.19 -0.60 0.21 -0.81 -0.04 2.91 3.43
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1463.66 zł 0.00 -2.69 -2.69 -4.31 0.77 2.87 14.55
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 196.41 zł 0.40 2.46 0.45 -1.45 8.39 32.72 22.65
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 106.54 zł -0.08 -1.79 -1.29 3.88 - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2018-01-18 53.26 zł -0.06 4.45 2.19 4.51 5.82 11.96 -7.52
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 98.25 zł -1.30 9.85 5.28 17.58 61.86 129.66 22.40
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-01-18 146.43 zł 0.01 0.11 0.56 1.16 2.34 4.77 7.42
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2018-01-18 91.68 zł 0.60 4.88 6.33 17.27 9.76 90.37 71.88
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 160.63 zł 0.35 1.10 1.29 -0.25 4.26 14.62 15.00
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 61.17 zł 0.67 -5.18 -3.61 -10.18 -26.36 -42.87 -28.42
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 114.72 zł -0.03 -2.16 -1.01 -4.17 -4.26 3.49 11.21
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja
akcji tureckich
2018-01-18 110.33 zł 0.77 2.38 -0.33 -1.86 26.28 17.60 -13.28
Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 151.24 zł 0.00 1.04 3.13 6.36 13.00 27.68 44.29
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-17 325.38 zł 0.26 5.78 2.54 0.79 11.29 27.55 14.41
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-17 58.35 zł 0.43 4.70 1.71 -2.08 7.54 21.69 25.32
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-17 209.89 zł 0.07 4.15 6.20 9.16 10.52 33.03 23.75
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-17 64.27 zł -0.26 5.26 3.49 7.64 12.01 - -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Globalny Żywności i Surowców
rynku surowców pozostałe
2018-01-17 105.39 zł 0.13 5.69 3.73 8.85 5.12 29.55 -2.87
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 1
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-17 289.21 zł -0.10 0.25 1.03 1.83 2.97 2.82 3.72
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-17 3457.26 zł -0.10 0.26 1.05 1.91 3.15 3.21 4.31
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-17 14.46 zł 0.00 0.28 0.84 1.76 3.66 5.70 8.31
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-17 108.12 zł -0.04 0.36 1.02 1.84 3.33 4.42 6.32
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-17 161.47 zł -0.21 1.84 1.50 -0.31 6.90 11.22 15.66
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-17 35.77 zł -0.06 0.31 0.87 1.53 2.79 3.26 4.13
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-17 17.82 zł 0.06 1.83 1.02 0.73 4.89 9.73 5.51
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-17 2.25 zł 0.00 2.74 0.90 - 6.13 13.64 4.65
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-17 1258.52 zł 0.16 3.42 3.47 3.84 10.09 19.06 22.92
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-16 104.17 zł 0.00 2.45 -0.90 -0.08 5.53 13.19 17.31
SATURN Agresywny FIZ
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 146.27 zł 0.00 4.25 0.63 3.42 16.00 45.60 3.80
SATURN Depozytowy FIZ
dłużne polskie pozostałe
2018-01-18 120.71 zł 0.00 0.14 0.63 1.50 3.35 6.94 11.24
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 163.84 $ 0.54 4.17 5.51 8.16 14.56 28.88 9.15
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 156.03 $ 0.54 4.13 5.36 7.87 13.97 27.60 7.53
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 13.37 $ 0.04 0.82 1.56 3.02 4.53 7.27 4.58
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 10.41 € 0.08 -2.64 -1.96 -3.21 -9.70 -5.52 -1.87
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 12.79 $ 0.04 0.79 1.46 2.82 4.11 6.40 3.47
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 108.35 € 0.03 0.56 1.09 2.02 2.68 3.82 0.68
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 136.60 $ -0.14 3.07 2.94 5.28 10.52 15.78 18.77
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 131.99 $ -0.14 3.04 2.84 5.06 10.07 14.90 17.44
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 152.12 € 0.42 1.68 3.07 4.86 9.41 37.84 23.41
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 33.04 $ 0.38 5.26 6.66 11.39 26.14 55.26 30.13
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 20.76 $ 0.38 4.99 5.86 9.73 22.41 46.28 18.95
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 31.13 $ 0.38 5.21 6.53 11.11 25.51 53.72 28.21
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 113.22 € 0.04 -1.43 0.64 -0.79 -3.28 3.10 3.36
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 131.58 $ -0.01 2.03 4.15 5.39 11.51 16.17 8.98
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 125.38 $ -0.01 1.99 4.02 5.12 10.95 15.02 7.36
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 17.40 € 0.61 2.77 4.75 9.62 30.31 61.82 48.94
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 21.34 $ 0.56 6.38 8.40 16.45 50.24 82.27 57.06
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 16.30 € 0.61 2.72 4.62 9.35 29.67 60.16 46.62
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 19.98 $ 0.56 6.34 8.27 16.16 49.49 80.44 54.73
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 254.93 $ 0.02 4.61 8.94 6.60 19.68 30.45 20.24
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 282.54 $ 0.58 4.81 5.79 12.68 37.78 61.56 45.08
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-01-19 216.45 € 0.29 7.07 9.50 17.44 29.83 70.48 38.15
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-01-19 265.08 $ 0.25 10.83 13.32 24.75 49.68 92.08 45.68
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-01-19 206.62 € 0.29 7.02 9.36 17.15 29.18 68.79 36.09
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-01-19 253.07 $ 0.24 10.79 13.18 24.44 48.93 90.18 43.51
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 426.62 $ 0.67 10.46 12.83 20.67 48.93 84.38 59.75
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 404.69 $ 0.67 10.42 12.69 20.37 48.19 82.55 57.37
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 34.93 € 0.64 4.48 7.00 10.62 26.02 65.08 47.70
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 32.94 € 0.64 4.44 6.87 10.35 25.40 63.41 45.57
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 40.34 $ 0.59 8.11 10.60 17.22 44.58 84.11 53.49
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-19 31.54 € -0.56 6.55 9.84 14.49 20.61 78.90 55.68
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-19 29.77 € -0.56 6.51 9.70 14.21 20.01 77.10 53.38
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-19 36.31 $ -0.61 10.25 13.53 21.32 38.36 99.60 61.72
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 124.55 $ -0.05 1.56 2.06 5.09 13.12 33.78 23.61
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 121.24 $ -0.06 1.52 1.94 4.83 12.56 32.45 21.78
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 83.38 $ -0.06 0.20 0.61 1.61 5.85 17.71 1.74
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 125.54 $ -0.07 0.41 0.42 3.28 6.59 17.43 16.56
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 122.15 $ -0.07 0.37 0.29 3.02 6.06 16.26 14.83
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 90.80 $ -0.07 -0.83 -0.89 0.57 1.02 5.67 -0.39
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 13.41 € 0.31 4.73 7.02 11.19 23.56 58.17 31.24
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 16.43 $ 0.26 8.42 10.75 18.11 42.45 78.18 38.40
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 28.80 $ -0.03 2.36 2.46 2.51 8.01 17.74 8.67
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 27.52 $ -0.03 2.32 2.36 2.30 7.58 16.80 7.45
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 122.58 zł -0.03 2.16 2.21 2.08 <