Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
AGIO Globalny Kapitał FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1050.12 0.00
AGIO Market Neutral FIZ
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-19 1016.05 0.00
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2018-01-19 1139.28 0.00
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 123.59 -0.05
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-01-19 1441.40 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1041.24 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 249.46 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 305.27 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 1444.65 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2018-01-19 346.12 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2018-01-19 423.54 0.00
AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 202626.80 0.00
AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 230.16 0.00
Alfa FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1022.48 0.00
Allianz Discovery FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1143.57 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 159.99 0.13
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 131.85 0.65
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 144.57 0.83
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 107.53 0.24
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-18 115.01 0.07
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 109.50 -0.03
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 154.97 -0.02
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 142.39 -0.05
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 105.99 0.13
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 133.97 0.19
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-29 97.55 0.05
Allianz Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 1106.51 0.00
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 1129.37 0.00
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 1196.24 0.00
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 121.22 0.44
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 112.04 1.38
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-18 107.09 0.07
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 123.37 0.69
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 117.02 0.18
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 112.70 0.47
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2018-01-18 121.08 -0.36
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 122.08 -0.57
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 106.80 0.24
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 106.91 -0.13
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 100.37 -0.06
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 110.42 -0.14
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 102.30 -0.10
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2018-01-18 100.61 0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 107.07 -0.07
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2018-01-18 102.26 0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 103.69 -0.04
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 115.56 0.46
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 103.88 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-19 140.39 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 154.71 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 244.84 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 243.35 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 125.74 0.02
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 120.55 0.24
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 146.47 0.10
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 191.64 -0.03
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 124.06 0.13
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 109.71 0.11
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 110.32 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 83.30 0.51
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 122.33 0.14
ALTUS FIZ Aktywny Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-19 128.56 0.00
ALTUS FIZ GlobAl 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 123.71 0.00
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 235.17 0.00
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-12-29 125.41 0.15
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-12-29 109.34 -0.44
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 107.70 -0.06
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-12-29 107.01 0.04
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 107.29 -0.01
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-12-29 108.78 -0.17
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-12-29 107.39 -0.23
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 128.21 0.07
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 179.35 0.01
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozytowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 103.66 0.08
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 131.53 0.03
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 168.76 0.43
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2018-01-18 163.91 0.77
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 178.67 0.38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 231.08 -0.07
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 148.47 -0.07
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 177.69 0.20
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 111.59 0.34
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 530.28 0.38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 285.69 0.13
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 133.09 0.23
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 101.06 0.20
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 129.20 0.11
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 142.04 1.08
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 109.67 -0.02
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 123.51 -0.02
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 117.00 0.24
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 134.10 -0.11
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 130.80 -0.02
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 185.92 0.60
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 139.16 0.35
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 126.24 0.16
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 114.58 0.05
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 136.98 -0.04
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 121.96 0.00
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 1173.49 -0.06
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 1150.18 -0.07
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 124.59 -0.08
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 118.82 -0.20
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2018-01-18 92.88 0.00
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 93.07 0.00
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 171.88 0.37
EPEF 2 FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 115.84 0.00
EPEF FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 147.70 0.00
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1132.46 0.00
Eques Akumulacji Majątku FIZ
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-01-19 1056.24 0.00
Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 220617.46 0.00
Eques Debitum 2 FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 1435.43 0.00
Eques Debitum FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 327083.79 0.00
Eques Hipoteczny FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 1102.69 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-19 17.11 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-19 12.57 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 12.34 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 12.03 0.00
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ
akcji polskich pozostałe
2018-01-19 1245.00 0.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 422.54 0.20
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 120.14 0.53
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 283.02 -0.12
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 271.23 -0.03
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 104.77 0.03
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 231.52 -0.04
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 131.89 -0.04
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2018-01-18 117.23 0.11
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 111.88 0.00
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2018-01-18 121.91 -0.77
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-01-18 126.89 -0.57
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2018-01-18 105.66 0.28
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 296.38 0.01
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 25.37 -0.12
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 16.59 -0.12
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 24.36 -0.12
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 21.24 0.28
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 18.06 0.67
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 19.25 0.63
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2018-01-19 25.77 0.66
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 27.59 0.84
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 26.58 0.83
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 12.49 0.32
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 11.62 0.35
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 11.30 0.36
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 19.92 0.56
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 13.48 -0.15
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 18.71 -0.05
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 17.67 -0.06
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 25.72 0.43
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 23.51 0.43
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 39.25 0.87
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 29.54 0.85
Fidelity Funds Asian Total Return Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 10.36 -0.18
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-01-19 24.85 0.65
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 22.22 0.68
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-01-19 19.31 0.99
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 12.08 -0.37
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 10.64 -0.37
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-01-19 20.56 0.59
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 12.38 0.27
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 11.13 0.27
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 19.22 -0.72
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 14.17 -0.14
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 17.58 -0.68
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 25.76 0.51
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 18.07 0.39
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 19.97 0.50
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 12.39 -0.08
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 21.01 -0.28
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 14.35 -0.28
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 20.74 -0.29
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 9.96 -0.30
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 11.80 -0.34
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 9.67 -0.30
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 8.97 -0.20
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 12.42 -0.24
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 13.76 0.36
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 21.25 0.33
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 16.08 0.75
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-19 15.67 0.13
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-01-19 10.78 -0.00
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-01-19 31.73 0.25
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-01-19 25.82 0.03
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 12.97 0.46
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 22.97 0.92
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.15 1.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 20.46 -0.10
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 11.97 -0.08
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-19 15.24 -0.07
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 11.05 -0.09
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 10.63 0.00
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 23.41 0.30
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.83 -0.09
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.64 -0.11
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 23.18 1.36
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 13.50 -0.07
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 13.64 -0.07
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 12.72 -0.08
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 11.99 -0.08
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 19.82 0.71
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 19.84 0.66
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 18.93 0.48
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.54 0.52
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 10.97 0.55
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 16.49 0.49
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 15.29 0.53
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 11.10 0.54
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 13.24 0.30
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 13.57 0.30
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 24.53 0.86
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 10.49 0.29
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.45 -0.09
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.59 -0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 11.96 0.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 11.70 0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 12.53 0.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 11.14 0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 9.87 0.10
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 9.86 0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-18 12.93 -0.31
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 13.28 -0.45
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 12.36 -0.32
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 19.37 0.57
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.36 -0.09
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.91 -0.08
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.19 -0.10
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-01-19 20.17 0.35
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-01-19 16.48 0.24
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 17.45 -0.34
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 15.04 0.67
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.65 0.46
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 51.19 0.67
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 28.94 1.30
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 19.94 1.68
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 18.60 0.16
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 16.85 0.36
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2018-01-18 22.96 -0.30
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 13.58 0.15
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 10.46 0.10
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 10.77 0.09
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 15.40 -0.13
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 11.40 -0.09
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-01-18 10.96 0.00
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 21.49 -0.05
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-18 14.44 -0.07
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 11.27 -0.09
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 14.37 0.56
FIZ Dywidend
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1000.43 0.00
FIZ Nieruchomości Dywidendowych
nieruchomości uniwersalne
2018-01-19 96.93 0.00
Fotovoltaica FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 1222.71 0.00
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 32.75 1.02
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 28.43 1.03
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-18 10.79 0.47
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-18 10.07 0.40
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-18 10.51 0.57
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 14.05 0.43
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 13.02 0.46
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 13.81 0.22
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 12.63 0.16
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 14.21 0.49
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 13.00 0.54
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 19.28 0.00
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 6.26 0.00
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-18 17.36 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-01-18 10.28 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-01-18 10.07 0.00
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.74 0.45
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 16.90 0.48
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 12.53 0.48
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 17.34 0.64
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 13.50 0.45
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 12.66 0.64
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 15.21 0.60
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 13.01 0.46
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 42.39 -0.12
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 38.91 -0.10
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 15.20 0.00
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 13.74 0.00
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 10.42 0.00
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 12.86 -0.08
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 12.30 0.08
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.15 -0.10
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.74 -0.09
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.71 0.09
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 9.69 -0.10
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 10.26 -0.10
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 12.78 0.39
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 15.17 0.53
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 13.79 0.44
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 14.52 0.55
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 13.19 0.46
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 12.27 0.33
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 9.77 0.21
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 14.98 0.20
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 12.68 0.40
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 17.05 0.24
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 11.86 0.25
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 20.18 -0.15
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 19.43 0.10
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 19.08 -0.10
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 17.08 0.12
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 12.16 0.25
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 10.56 0.28
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 11.88 0.25
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 15.61 0.32
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 12.36 0.32
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 14.76 0.34
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 11.29 0.36
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-18 35.86 -0.33
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-18 31.58 -0.35
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 5.00 0.20
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 4.07 -1.21
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 4.59 0.22
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 4.72 0.43
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 4.32 -1.14
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 18.14 -0.11
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 18.71 -0.11
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-01-19 12.16 0.08
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-01-19 42.84 0.87
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 43.29 0.72
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-01-19 39.24 0.87
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2018-01-19 20.84 0.72
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 39.50 0.71
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 7.87 1.16
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-01-19 9.63 0.84
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 6.87 1.03
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-01-19 12.86 0.94
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 10.91 0.18
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 11.33 0.18
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 10.65 0.19
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 10.62 0.19
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 11.05 0.18
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9.61 0.21
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9.84 0.20
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9.52 0.11
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9.75 0.21
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 5.39 0.37
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 3.83 0.26
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-18 6.63 0.76
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-18 3.65 0.83
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 6.32 0.16
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 25.82 0.47
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 11.64 0.52
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 21.19 0.47
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 11.75 0.60
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 20.71 0.53
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 20.92 0.34
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 18.85 0.48
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 19.08 0.37
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 6.19 0.16
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 7.55 -1.18
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 5.71 0.18
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 8.13 -1.09
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 12.58 0.08
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 15.34 -0.07
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-01-19 18.38 0.49
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-01-19 15.54 0.45
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 28.51 0.49
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 24.80 0.49
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 13.92 -0.14
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 13.16 0.69
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 10.83 0.46
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 16.06 0.50
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 26.30 0.65
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 19.44 0.41
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-01-19 28.67 0.46
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 32.19 0.47
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 27.60 0.80
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 24.72 0.65
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 23.06 0.65
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 105.59 -0.05
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 127.97 1.01
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 108.75 -0.03
Globalny Fundusz Medyczny FIZ
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 93.78 0.00
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 467.41 0.70
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 327.56 -0.05
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 248.67 0.01
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 304.64 0.95
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 56.78 0.80
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 34.95 0.34
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 596.67 0.62
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 92.05 0.60
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 133.81 0.71
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 165.43 1.30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-01-18 96.27 0.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 86.68 0.85
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2018-01-18 147.86 -0.24
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 133.80 -0.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 243.72 0.16
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 242.32 0.19
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 124.19 0.84
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 102.14 0.00
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 99.52 -0.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2018-01-18 142.39 1.47
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-18 74.09 -0.42
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2018-01-18 168.68 1.21
Ipopema Global Bonds FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2018-01-19 114.41 0.00
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 107.20 0.00
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 198.74 1.08
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 184.54 1.07
Ipopema MegaTrends FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 122.51 0.00
Ipopema Multi-Asset FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-19 122.27 0.00
Ipopema Opportunity FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 9781.86 0.00
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 150.51 0.07
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 133.17 0.08
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 111.16 -0.08
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 110.46 -0.08
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 140.65 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 138.64 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 144.14 0.36
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 142.87 0.37
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 114.70 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 113.04 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 126.11 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 116.05 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 160.56 0.83
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 156.84 0.83
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 130.95 -0.08
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 128.96 -0.09
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 74.74 0.63
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 69.61 0.62
KBC Bonds Capital Fund C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 923.10 -0.14
KBC Bonds Convertibles C1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-18 830.03 0.04
KBC Bonds Convertibles D1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-18 631.62 0.04
KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 907.50 -0.03
KBC Bonds Corporates Euro D1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 429.97 -0.03
KBC Bonds Corporates USD C1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 1141.07 -0.30
KBC Bonds Corporates USD D1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-18 520.74 -0.30
KBC Bonds Emerging Europe C1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-18 892.63 0.29
KBC Bonds Emerging Europe D1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-18 399.71 0.29
KBC Bonds Emerging Markets C1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-18 2464.98 -0.25
KBC Bonds Emerging Markets D1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-18 642.09 -0.25
KBC Bonds Europe C1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 275.49 -0.07
KBC Bonds Europe D1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-18 121.08 -0.07
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2018-01-18 1023.84 0.01
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2018-01-18 473.26 0.01
KBC Bonds High Interest C1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 2028.50 0.23
KBC Bonds High Interest D1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 344.66 0.23
KBC Bonds Income Fund D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 320.42 -0.13
KBC Bonds Inflation Linked Bonds C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 1009.93 -0.09
KBC Bonds Inflation Linked Bonds D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 736.93 -0.09
KBC Global Partners Strategy 90 April (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-01-17 102.50 0.15
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-01-17 100.41 0.13
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 131.98 -0.04
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 253.83 0.04
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 96.02 0.65
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 104.50 0.23
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 222.88 0.15
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 139.69 0.06
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Obligacyjny
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 100.25 -0.14
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-18 136.44 0.02
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 238.28 -0.03
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 190.08 0.02
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 263.81 0.05
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 240.24 0.00
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 221.11 0.00
Mera FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 132.48 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 18.06 -0.11
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 9.62 0.73
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 8.23 0.24
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 21.27 -0.09
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 16.88 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 17.19 -0.06
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-16 11.94 0.67
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-01-18 13.93 -0.14
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-18 4.08 -0.14
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 14.29 0.14
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 4.19 0.14
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 9.22 0.55
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 9.57 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 6.87 0.15
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 8.48 -0.24
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 2.49 -0.23
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 10.21 0.69
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 2.99 0.69
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 14.92 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 16.47 -0.06
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 13.08 -0.08
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 3.83 -0.07
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-01-18 8.45 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 17.41 0.23
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-18 5.10 0.23
Mezzanine FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 1255.45 0.00
NDM Opportunity and Venture FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 98.09 0.00
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 366.73 0.02
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 186.05 0.08
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 265.51 -0.00
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 128.23 -0.01
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 301.02 -0.10
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 280.26 -0.03
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 231.07 0.49
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 345.74 0.01
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 72.87 0.25
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 115.93 0.00
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 164.58 -0.19
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 173.34 0.16
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 179.19 -0.12
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 228.12 -0.05
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 223.66 -0.63
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-18 139.69 -0.34
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 99.48 0.31
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 106.84 0.36
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 121.24 0.25
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2018-01-18 213.71 -0.17
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 121.65 -0.14
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 105.41 -0.14
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-19 1117.54 0.00
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 155.49 0.40
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 116.94 1.05
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 136.34 0.15
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 161.99 0.38
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 108.60 -0.02
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 142.31 -0.01
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 158.00 0.22
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-18 174.51 0.22
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-18 57.97 0.21
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-19 229.74 0.46
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-01-19 110.98 0.14
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 106.26 0.14
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-19 139.46 0.03
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 225.52 0.01
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-19 189.08 0.03
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-19 208.56 0.40
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-19 195.72 0.70
Novo Rentier FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-18 937.54 0.00
Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 229589.61 0.00
Opoka FIZ subfundusz Alfa
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 113.27 0.00
Opoka FIZ subfundusz Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 119.03 0.00
Opoka FIZ subfundusz Ultra
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 124.07 0.00
Opoka One FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 157.61 0.00
OPTI Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1108.63 0.00
OPTI FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 1322.50 0.00
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 1124.54 0.00
PZU FIO Ochrony Majątku
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 61.20 0.00
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 109.28 -0.02
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 55.08 0.27
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-18 51.35 0.37
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-18 79.79 -0.40
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 77.44 -0.01
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 161.48 -0.09
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-01-18 64.01 -0.02
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 131.39 0.21
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 83.07 0.16
PZU FIZ Akcji Focus
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1266.48 0.00
PZU FIZ Akord
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 113.74 0.00
PZU FIZ Forte
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1200.73 0.00
PZU FIZ Medyczny
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 1059.63 0.00
PZU FIZ Surowcowy
rynku surowców pozostałe
2018-01-19 900.49 0.00
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 204.26 0.01
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 121.53 0.42
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 130.39 0.32
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 129.93 -0.19
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1463.66 0.00
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 196.41 0.40
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 106.54 -0.08
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2018-01-18 53.26 -0.06
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 98.25 -1.30
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-01-18 146.43 0.01
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2018-01-18 91.68 0.60
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 160.63 0.35
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2018-01-18 61.17 0.67
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-18 114.72 -0.03
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja
akcji tureckich
2018-01-18 110.33 0.77
Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 151.24 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-01-17 325.38 0.26
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-17 58.35 0.43
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-17 209.89 0.07
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-17 64.27 -0.26
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Globalny Żywności i Surowców
rynku surowców pozostałe
2018-01-17 105.39 0.13
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 1
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-17 289.21 -0.10
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-17 3457.26 -0.10
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-17 14.46 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-17 108.12 -0.04
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-17 161.47 -0.21
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-17 35.77 -0.06
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-17 17.82 0.06
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-17 2.25 0.00
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-17 1258.52 0.16
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-16 104.17 0.00
SATURN Agresywny FIZ
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 146.27 0.00
SATURN Depozytowy FIZ
dłużne polskie pozostałe
2018-01-18 120.71 0.00
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 163.84 0.54
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 156.03 0.54
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 13.37 0.04
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 10.41 0.08
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 12.79 0.04
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 108.35 0.03
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 136.60 -0.14
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-19 131.99 -0.14
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 152.12 0.42
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 33.04 0.38
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 20.76 0.38
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 31.13 0.38
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 113.22 0.04
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 131.58 -0.01
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 125.38 -0.01
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 17.40 0.61
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 21.34 0.56
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 16.30 0.61
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 19.98 0.56
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 254.93 0.02
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 282.54 0.58
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-01-19 216.45 0.29
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-01-19 265.08 0.25
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-01-19 206.62 0.29
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-01-19 253.07 0.24
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 426.62 0.67
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 404.69 0.67
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 34.93 0.64
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 32.94 0.64
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 40.34 0.59
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-19 31.54 -0.56
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-19 29.77 -0.56
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-19 36.31 -0.61
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 124.55 -0.05
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 121.24 -0.06
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 83.38 -0.06
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 125.54 -0.07
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 122.15 -0.07
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 90.80 -0.07
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 13.41 0.31
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 16.43 0.26
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 28.80 -0.03
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 27.52 -0.03
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 122.58 -0.03
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-19 8.94 0.15
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-19 19.63 0.15
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-01-19 16.88 0.10
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-01-19 20.97 0.10
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-01-19 15.83 0.10
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 125.94 0.12
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 544.39 0.13
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 40.04 0.82
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 53.08 0.83
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 37.06 0.82
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 45.34 0.77
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-19 11.70 0.14
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-01-19 10.77 0.14
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-19 143.62 -0.03
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-01-19 110.85 -0.03
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-01-19 119.71 -0.00
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-01-19 114.25 -0.00
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-01-19 7.23 0.02
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-01-19 6.71 0.01
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 118.20 -0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 52.97 -0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 90.97 0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 112.80 -0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 50.60 -0.00
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 97.11 -0.27
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 100.97 -0.25
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 99.46 -0.26
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 12.24 -0.08
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 18.87 -0.08
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 26.59 -0.07
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 271.24 0.84
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 243.50 0.84
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 125.49 0.56
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 124.51 0.56
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 123.11 0.56
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 123.18 0.56
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 44.38 0.51
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 54.27 0.46
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 196.59 1.02
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 185.61 1.02
Schroder ISF European Total Return A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-01-19 136.15 0.76
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 69.51 -0.18
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 65.61 -0.18
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 177.94 0.27
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 172.29 0.26
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 12.46 -0.04
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.51 -0.04
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 159.84 -0.24
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-01-19 151.65 -0.24
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 17.21 -0.04
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 15.61 -0.09
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 14.89 -0.09
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 150.03 0.15
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 144.79 0.15
Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 142.29 0.15
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 11.20 -0.01
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 5.70 -0.02
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 10.47 -0.02
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-01-19 7.81 -0.02
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 113.90 -0.03
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 116.44 -0.03
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 109.24 -0.04
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-01-19 115.19 -0.03
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 136.12 0.04
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 129.25 0.04
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 12.57 0.10
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 5.53 0.10
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 11.98 0.10
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-01-19 5.27 0.10
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 19.52 0.38
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 18.50 0.33
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 18.63 0.38
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 17.64 0.33
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 70.79 0.33
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 144.57 0.43
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-01-19 14.14 -0.98
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-01-19 17.30 -1.03
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-01-19 13.36 -0.98
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-01-19 16.45 -1.03
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 24.63 0.19
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 172.18 0.21
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 211.12 0.16
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 164.70 0.21
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 201.50 0.16
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 166.50 0.21
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 203.92 0.16
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 158.19 0.21
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 193.48 0.16
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 91.11 -1.22
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 87.72 -1.23
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 360.92 -1.22
Schroder ISF Global Gold A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 90.01 -1.22
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-01-19 90.40 -1.22
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 135.02 -0.10
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 90.03 -0.10
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 45.36 -0.10
Schroder ISF Global High Yield A (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 20.20 -0.10
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 42.81 -0.10
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 25.50 -0.10
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 31.87 -0.07
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 29.54 -0.07
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 129.04 0.11
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 106.82 0.11
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 123.75 0.11
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 102.42 0.11
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 125.45 -0.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 94.41 -0.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 121.90 -0.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 91.80 -0.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 116.77 -0.04
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 (Dis) (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-19 399.21 -0.03
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 146.12 -0.15
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 185.77 -0.01
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 225.32 -0.06
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 191.16 0.54
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 179.69 0.54
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-01-19 57.55 0.84
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 66.36 0.79
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 217.41 0.66
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 206.92 0.66
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-01-19 211.23 1.17
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji indyjskich
2018-01-19 868.23 1.17
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 38.93 0.92
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 34.91 0.92
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-01-19 10.57 1.24
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-01-19 20.17 1.12
Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-01-19 21.24 0.61
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-01-19 1.15 1.54
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-01-19 1.41 1.49
Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 51.68 1.03
Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 48.70 1.03
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-01-19 33.78 0.55
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-01-19 41.62 0.50
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-01-19 31.82 0.55
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-01-19 39.08 0.50
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 14.03 -0.44
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 12.66 -0.49
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 13.35 -0.44
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 12.08 -0.49
Schroder ISF QEP Global Absolute A (Acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 102.22 -0.02
Schroder ISF QEP Global Absolute A (Acc) Hedged (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 97.41 -0.04
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 181.41 0.06
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 224.01 0.02
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 168.17 0.06
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 205.97 0.01
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 177.82 0.09
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 161.65 0.05
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 140.16 0.49
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 129.06 0.44
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 125.55 0.44
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 166.60 0.11
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 179.46 0.16
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 154.98 0.11
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 198.19 -0.21
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 228.51 -0.24
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 146.95 0.11
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 93.85 0.11
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 138.51 0.11
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 22.35 1.07
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 21.38 1.07
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 6.69 -0.02
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 9.40 -0.01
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 22.50 -0.01
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 11.55 -0.01
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 20.61 -0.01
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-01-19 17.54 -0.01
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-01-19 105.85 0.01
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-01-19 102.56 0.01
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 126.31 -0.04
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-01-19 155.00 -0.09
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-01-19 113.42 -0.04
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-01-19 266.16 -0.14
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-01-19 327.83 -0.18
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-01-19 252.62 -0.14
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-01-19 310.13 -0.19
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-01-19 155.82 -0.41
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-01-19 145.34 -0.41
Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-01-19 21.46 -0.15
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 142.34 0.32
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-18 121.72 0.00
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-18 116.54 0.00
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 119.93 -0.09
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-01-18 116.69 0.09
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 109.28 0.00
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Strategic Bond
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 109.95 0.03
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec US STEEP
akcji amerykańskich
2018-01-18 134.20 0.47
Skarbiec - Obligacyjny FIZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-19 14719.27 0.00
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ (w likwidacji)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-01-18 13147.02 0.00
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 178.43 0.53
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 191.44 0.29
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 14764.23 0.00
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2018-01-19 11221.62 0.00
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2018-01-19 106.79 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja
akcji polskich uniwersalne
2018-01-18 363.52 0.21
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy
dłużne polskie uniwersalne
2018-01-18 35.77 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-01-18 313.63 -0.14
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-01-18 346.28 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 211.51 0.80
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-01-18 177.48 0.27
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny
dłużne globalne High Yield
2018-01-18 138.98 -0.05
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-01-18 101.69 0.86
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 139.00 0.66
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-18 192.70 -0.41
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-18 106.49 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 123.04 0.30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 36.07 0.31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2018-01-18 55.01 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 8.69 0.23
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-18 2.09 0.48
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 109.44 0.28
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-18 183.84 0.32
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga
mieszane polskie zrównoważone
2018-01-18 332.39 0.12
Skarbiec Magna FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 10433.53 0.00
Skarbiec MultiAsset FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 10969.37 0.00
Skarbiec na 5 FIZ Aktywów Niepublicznych
dłużne polskie korporacyjne
2018-01-19 100.00 0.00
Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-01-19 9998.39 0.00
Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 10.25 -0.19
Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 9.57 -0.42
Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-01-19 8.77 -0.45
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 10.34 0.29
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 12.44 0.16
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 18.22 0.28
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-01-19 16.72 0.24
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 34.42 1.56
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 27.54 1.40
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 42.14 1.42
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 46.51 1.55
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 37.09 1.42
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 16.74 1.45
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 56.84 1.43
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 58.20 1.08
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 52.12 0.91
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 22.07 1.05
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 18.99 0.90
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-01-19 20.42 0.84
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji BRIC
2018-01-19 12.97 0.70
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-01-19 20.63 0.73
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-01-19 19.21 0.84
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-01-19 19.41 0.73
Templeton China Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 31.36 0.58
Templeton China Fund N (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-01-19 30.42 0.56
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-19 26.87 -0.44
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-01-19 24.46 -0.41
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 13.33 0.53
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 11.00 0.36
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 10.09 0.40
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 14.60 0.14
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 36.59 0.14
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 8.25 0.12
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-01-19 9.18 0.22
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 15.52 0.71
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 13.27 0.53
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 12.62 0.64
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 25.02 0.56
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-01-19 14.52 0.55
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 23.86 0.38
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 12.34 0.24
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 21.37 0.23
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 22.78 0.35
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 18.52 0.22
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-01-19 14.00 0.21
Templeton Global (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 23.36 0.39
Templeton Global (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 18.93 0.37
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 26.54 0.26
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 32.43 0.12
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-01-19 18.53 0.27
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 15.98 0.25
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 14.45 0.28
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 12.65 0.24
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 24.44 0.41
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 20.95 0.24
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 29.87 0.27
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 11.51 0.26
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 23.42 0.43
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 20.14 0.25
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 14.50 0.28
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 28.62 0.28
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 9.67 0.21
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 16.68 0.18
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 16.21 0.06
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 45.78 0.20
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 29.05 0.17
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 13.07 0.23
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 15.97 0.06
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-01-19 12.39 0.24
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 47.93 1.05
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-01-19 31.24 1.03
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 14.58 0.28
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 21.55 0.28
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 91.82 0.27
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 30.92 0.26
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 15.43 0.26
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 19.36 0.21
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-01-19 27.96 0.25
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 18.09 0.28
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 15.79 0.25
Templeton Korea Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 5.35 1.71
Templeton Korea Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 14.14 1.73
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-01-19 8.61 0.47
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-01-19 67.65 0.34
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-01-19 8.38 0.36
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-01-19 34.53 0.32
Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 31.96 0.35
Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-01-19 39.44 0.36
Total FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 178.08 0.00
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-01-19 144.78 0.00
Trigon Infinity Akcji FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 106.56 0.00
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-01-19 99.06 0.00
Trigon Obligacji Plus FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-19 105.26 0.00
Trigon Polskie Perły FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 137.70 0.00
Trigon Profit II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (w likwidacji)
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-18 2122.15 0.00
Trigon Profit III FIZ
nieruchomości uniwersalne
2018-01-19 123.23 0.00
Trigon Profit IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (w likwidacji)
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-18 221.39 0.00
Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 202.07 0.00
Trigon Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (w likwidacji)
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-18 2170.00 0.00
Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (w likwidacji)
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-18 213.18 0.00
Trigon Profit VII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 202.90 0.00
Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 202.42 0.00
Trigon Profit XI FIZ (w likwidacji)
nieruchomości uniwersalne
2018-01-18 114.77 0.00
Trigon Profit XII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 187.06 0.00
Trigon Profit XIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 186.81 0.00
Trigon Profit XIX FIZ
nieruchomości uniwersalne
2018-01-19 109.26 0.00
Trigon Profit XV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 188.22 0.00
Trigon Profit XVI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 192.51 0.00
Trigon Profit XVII FIZ
nieruchomości uniwersalne
2018-01-19 110.29 0.00
Trigon Profit XVIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2018-01-19 194.91 0.00
Trigon Quantum Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1806.02 0.00
Trigon Quantum Neutral FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 137.06 0.00
Trigon Stabilny Dochód FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-01-19 102.12 0.00
Trigon XVI FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 1358.96 0.00
Trigon XXI FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-01-19 113.95